Tag: ý nghĩa màu sơn nhà theo phong thủy

Tìm hiểu ý nghĩa màu sơn nhà theo phong thủy

Tìm hiểu ý nghĩa màu sơn nhà theo phong thủy

Gần với màu đen còn có màu xám. Trong nội thất, xám là một màu trung chuyển dành cho nhiều biến tấu. Xám thường làm màu nhấn, hoặc màu nền cho những màu mạnh khác cần làm giảm sắc độ