Tag: màu sắc

Tư vấn màu sắc trong thiết kế nội thất

Tư vấn màu sắc trong thiết kế nội thất

Là khía cạnh quan trọng của trang trí và chức năng trong nhà không bao giờ được bỏ qua. Ánh sáng phản chiếu sự trung thực của màu sắc, thay đổi màu sắc liên tục trong một ngày. Màu sắc