Tag: kiến trúc tối giản

Sự lên ngôi của kiến trúc tối giản

Sự lên ngôi của kiến trúc tối giản

Đường nét của đồ đạc nội thất tối giản thường quy về đường thẳng và những hình học cơ bản. Để tránh sự đơn giản nhàm chán trong xu hướng tối giản, có thể dùng màu nhấn nổi bật trong