Tag: không gian nhà bếp

Tư vấn giúp không gian nhà bếp rộng rãi hơn

Tư vấn giúp không gian nhà bếp rộng rãi hơn

Cũng giống như quần áo với các sọc ngang có thể làm cho một người nhìn béo hơn, sàn sọc chạy từ bên này sang bên thay vì theo chiều dài của phòng sẽ mở rộng không gian sàn rõ