Tag: điều cầm kỵ trong phong thủy bàn làm việc cho sếp

Bài trí chỗ làm việc cho lãnh đạo theo phong thủy

Bài trí chỗ làm việc cho lãnh đạo theo phong thủy

Bàn làm việc không được kê đối thẳng với cửa ra vào để tránh không bị những tạp âm bên ngoài quấy nhiễu và người ngoài nhòm ngó. Làm như vậy để ngăn “sát khí” rất không lợi cho người